PhoneDB - infinitely detailed
FacebookGoogle PlusRSS FeedTwitterLouis Vuitton Tambour Horizon 42 Watch QAAA20 / QAAA21 / QAAA24 / QAAA25 / QAAA26 / QAAA27 imageGoogle Android Wear 2.0 / Wear 7.1.1W , 512 MiB RAM, 4.0 GB ROM, 390x390, 1.2 inch, 300 mAh .. All detailsCollapse

Louis Vuitton Tambour Horizon 42 Watch QAAA20 / QAAA21 / QAAA24 / QAAA25 / QAAA26 / QAAA27 image image
You are here: Device Database \ Louis Vuitton Tambour Horizon 42 Watch QAAA20 / QAAA21 / QAAA24 / QAAA25 / QAAA26 / QAAA27 image